Заключителна среща по проект за приложение на цифрови обучителни материали

Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев припомни, че университетът има дългогодишен опит в разработването на проекти за дигитализация на образованието в България и сподели увереността си, че постигнатите резултати ще бъдат отправна точка за подготовката и изпълнението на нови инициативи.

Екипът от българска страна представи разработената електронна платформа за обучение и демонстрира работата с нея. В рамките на проекта са разработени учебен план и съответните модули за обучение. За всеки модул са подготвени презентации, видео материали и тестове за контрол.

В обучителния семинар участваха учители от училища – ПГО „Недка Иван Лазарова“, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ПГПТ “Атанас Буров“, старши учители по информатика и информационни; преподаватели от университети - ШУ „Епископ К. Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и представители на фирми и фондации - Соларис М ООД, Фотолитикс ООД, РУО, Мастер ООД, НТС – Русе, Фондация "Русе - град на свободния дух", РТИК, Siemens България.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.