ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

Официалното стартиране на Списайнието за Младежка Заетост е на Международния ден на приятелството. 200 институции от 26 European страни изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, обединени за да споделят резултатите от техните инициативи за борбата с мласежката безработица в Европа.

Първият брой на Youth Employment Magazine ще излезе на 30 юли (https://youthemploymentmag.net/) и ще служи за информиране за всички проекти субсидирани от Европейската Икономическа Общност и Норвежкият Фонд за Безвъзмездна Помощ (EEA and Norway Grants). Екипът му се състои от експерти, работещи по проекти , платформата е създадена от Фонд Оператора, консорциум на JCP Italy and Ecorys Polska.

Прочети повече

ЕС добавя 100 милиона евро за научни изследвания и програми за студентска мобилност през 2019 г.

След споразумението между Европейския парламент и Съвета за бюджета на ЕС за 2019 г. на 15 май 2019 Европейската комисия предложи да се добавят 100 милиона евро за водещите програми на ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“. Тези допълнителни средства ще спомогнат за укрепването на реакцията на ЕС на ключови предизвикателства, като изменението на климата и допълнителното адаптиране на образованието към потребностите на пазара на труда.Гюнтер Йотингер, европейски комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: През декември институциите на ЕС постигнаха съгласие за увеличаване на бюджета за научни изследвания и студентска мобилност, веднага щом разполагаме с налични средства. Днес към вече предвиденото се добавят 100 милиона евро. Това е чудесна новина за изследователите и студентите в Европа, тъй като те ще могат да разчитат на по-голяма подкрепа от ЕС за проектите си.

Прочети повече

Оценка на подкрепата за младежката заетост чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май - 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.