Програма за подкрепа на младежи в риск и приложението и в Италия

Европейската програма "Гаранция за младежта" предоставя редица мерки и инициативи за насърчаване на интеграцията на младите хора в света на труда. Тя е насочена предимно към така наречения Neet - младежи до 30 години, които не учат, не работят и не участват в програми за професионално обучение.

Прочети повече

Италианското Министерство на образованието избира 120 експерта по дигитализация

На 11 юли 2019 г. Министерството на образованието на Италия публикува поканата за търгове за избор на 120 професори, експерти в областта на цифровите въпроси, които ще отговарят за насърчаването на разпространението на нови методи на преподаване, създаването на иновативна учебна среда в училищата и обучението на учители , проучването на най-добрите практики, които вече съществуват в страната.

Прочети повече

Среща на европейската младеж (EYE) в Страсбург, Франция, 29-30 май 2020г

На всеки две години Срещата на европейската младеж (EYE) събира на едно място хиляди младежи от целия Европейски съюз и извън него, за да формират и споделят своите идеи за бъдещето на Европа.

Прочети повече

Избрани са първите 17 университета за инициативата за мрежи от европейски университети: важна стъпка към изграждането на европейско пространство за образование

На 26 юни 2019 Европейската комисия обяви висшите учебни заведения от цяла Европа, които ще бъдат част от първите мрежи от европейски университети. Мрежите ще повишат качеството и привлекателността на европейското висше образование и ще дадат тласък на сътрудничеството между учебните заведения и техните студенти и служители.

Прочети повече

Съвместният изследователски център на Европейската комисия отваря лаборатории от световна класа за изследователи

Научните изследователи от цяла Европа ще разполагат с още повече възможности за използване на съвременните съоръжения на Съвместния изследователски център. След първия кръг на инициативата за свободен достъп, в който бяха получени близо 100 отговарящи на условията предложения от 92 изследователски институции, допълнителни лаборатории на вътрешната служба за научни дейности и знания на Комисията вече са достъпни за външни учени. Те ще могат да провеждат експерименти, свързани с енергийни решения с нулеви емисии и с ядрената безопасност. С тази инициатива Съвместният изследователски център има за цел да даде тласък на научните изследвания и конкурентоспособността, както и да повиши сътрудничеството между европейските изследователи.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.