Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

На 2 март 2022 Европейската комисия представи съобщение относно европейския модел на растеж. В него се припомнят общите цели, за които ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на екологичния и цифровия преход и  укрепването на социалната и икономическата устойчивост. В съобщението се признава, че европейската икономика претърпява безпрецедентни промени в контекста на голямата несигурност, свързана с глобалната обстановка и перспективите за сигурност. В него се потвърждава, че тези развития подчертават необходимостта да работим в тясно сътрудничество с международните ни партньори и да укрепим дългосрочната си програма за устойчив растеж.

Прочети повече

АРЧР прилага постигнатото по проект CODE в нови образователни инициативи

В началото на март стартираха първите дейности по проект „Креативност“, чрез който Агенцията за развитие на човешките ресурси (АРЧР) в Русе, съвместно с Фондация "Русе - град на свободния дух" ще предложи възможности на младите хора да получат основни познания в сферата на креативните индустрии и да продължат успешно своето професионално образование. Проектът е естествено продължение на иновативните обучения по 3де анимация и гейм дизайн, които АРЧР реализира успешно по Проект CODE субсидиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.