Възможности за финансиране от Норвегия и Европейското икономическо пространство

За втори 7-годишен период България получава подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Размерът на финансирането за 2014 - 2021 г. е над 210 млн. евро в приоритетни области като: правосъдие и вътрешни работи, култура, граждански общество, енергетика, бизнес развитие, достойни условия на труд, околна среда и климатични промени.

Прочети повече

Европейска седмица на професионалните умения 2019

Като част от Европейската седмица на професионалните умения 2019 организации от целия ЕС са домакин на събития и дейности, които подчертават ползите от професионалното образование и обучение.
Вчера, 17-ти октомври, 2019 Агенция за развитие на човешките ресурси взе участие във форум "Професионални умения, стажове и продължаващо образование", който се проведе в Русенски Университет "Ангел Кънчев". Той е организиран от Русенска индустриално-промишлена палата и Русенски университет "Ангел Кънчев", с участието на представители на местния бизнес, професионални средни училища, центрове за продължаващо професионално обучение, граждани и други заинтересовани страни.

Прочети повече

Експерти от Комисията съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.