Update-uri Proiect CODE Iași

În perioada pandemiei echipa CODE din cadrulAsociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi a continuat să lucreze la dezvoltarea de noi materiale precum şi noi strategii în vederea recrutării tinerilor la cursurile care urmează sa fie derulate. Activităţile proiectului CODE au trebuit să se adapteze contextului actual,a fost impusă o perioadă de lucru de acasă iar tot ce a însemnat întâlniri de lucru sau ședințe au fost mutate în mediul online. Au fost programate și organizate întâlniri la diferite instituții de profil în vedereapregătirii autorizării și certificării cursurilor, respectând restricțiile impuse de guvern. În ciuda contextului pandemic ne-am focusat pe oportunitățile pe care pot apărea, oamenii au văzut din ce în ce mai mult importanța tehnologiei în viața lor. Tot mai multe companii adoptă trendul”work from home” văzând beneficiile pe care le pot avea cu lucrul de la distanţă. Viitoarele cursuri IT care vor fi furnizate prin intermediul proiectului CODE vor oferi șansa tinerilor să acceseze cu ușurință piața muncii, într-un domeniu care este într-o continuă creștere în România. Tinerii care vor accesa aceste domenii vor avea șansa / beneficiul de a-și alege locul de muncă, acesta putând fi ori acasă ori într-un birou, indiferent de context.

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este implementat cu finanţare din partea EEA and Norway grants Fund for youth employment împreună cu alţi 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia, Estonia. Proiectul CODE beneficiază de un grant de 2 300 000 € din partea Islandei , Liechtenstein şi Norvegiei prin EEA and Norway Grants. Obiectivul proiectului CODE este de a oferi tinerilor vulnerabili cu risc de sărăcie, oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Europe Code Week

În fiecare an, Comisia Europeană inițiază Europe Code Week (https://codeweek.eu/), o inițiativă care își propune să contribuie la transformarea destinelor, promovand competențele digitale și inovația pentru cetățenii din Europa și nu numai.

Pe 10 octombrie, în cadrul centrului de zi „Creștem împreună” al Asociației Salvați Copiii, Iași, o parte a echipei din proiectul „CODE - Competence Opportunities for Digital Employment” a desfășurat activitatea „CODE - Viitor pentru copii și tineri ".Scopul acestei activități a fost acela de a introduce copiii într-o călătorie fantastică în lumea tehnologiei și programării, precum și dezvoltarea abilitatilor și competențelor digitale.

Proiectul „CODE Competence Opportunities for Digital Employment” este finantat prin EEA and Norway grants, Fund for Youth employment, împreună cu 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia si Estonia.

Contribuim la Obiectivele Europene pentru Tineret

Obiectivul principal al proiectului CODE este de a oferi tinerilor vulnerabili în risc de sărăcie, oportunităţi în vederea accesării unui loc de muncă de calitate. Ca şi obiectiv specific al proiectului se doreşte dezvoltarea şi implementarea unui program de training în scopul obţinerii de competenţe digitale specializate cum ar fi grafică şi design digital animaţie 3 D, animaţie jocuri, pentru aceşti tineri care altfel nu îşi permit financiar să acceseze aceste cursuri hi-tech.

Referitor la tipologia beneficiarilor care vor fi incluşi în proiect putem menţiona: tineri în risc de sărăcie, tineri din familii sărace care sunt dependenţi de părinţi, tineri din mediul rural cu acces limitat la educație specializată sau formare profesională, părinţi tineri singuri, tineri cu dizabilități cărora le este limitat accesul la o formă de învățământ,tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecție socială și nu au nici o posibilitate să continue o formă de învățământ superior sau să se înscrie la alte forme de pregătire profesională, tineri absolvenți din grupurile minoritare)

Printre beneficiile proiectului pe care tinerii le vor avea putem menţiona:

  • Module motivaţionale de training şi suport;
  • Platformă online pentru suport psihologic şi motivaţional;
  • Cursuri de formare abilităţi digitale – Animaţie 3 D şi Design Grafic;
  • Diplome certificate;
  • Follow-up în vederea monitorizării dezvoltării profesionale ulterioare;

Rezultatul principal al proiectului este dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare care să stimuleze accesul grupurilor țintă la dobândirea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creşerea stimei de sine, precum și oferirea unei noi perspective asupra interacțiunilor de învățare și rezolvare a problemelor.

Toate lucrurile menţionate mai sus (beneficiari, activităţi, rezultate) vor contribui la o parte din obiectivele Strategiei Europene pentru Tineret, cum ar fi :

Egalitate pentru toate genurile - Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.

Societăţi incluzive - Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.

Crearea de oportunităţi pentru tinerii din mediul rural - Până în 2015, aproape o treime din populația UE trăia în zonele rurale, există diferențe predominante între mediul urban și mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Locuri de muncă de calitate pentru toţi - Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este implementat în cadrul EEA and Norway grants Fund for youth employment împreună cu 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia şi Estonia.

Tinerii și viitorul muncii

Într-un comunicat de presă din Mai 2019 referitor la ”Tinerii și viitorul muncii: concluziile Consiliului”, Consiliul Europei a subliniat „ insecuritatea, lipsa protecției sociale și condițiile de muncă precare ca fiind principalele probleme cu care tinerii se confruntă pe piața actuală și viitoare a forței de muncă. Pentru abordarea acestor probleme, în concluzii sunt identificate o serie de măsuri: sisteme de securitate socială și de educație și de formare adaptabile și reactive, promovarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unei tranziții fără probleme de la școală la încadrarea în muncă și de la un loc de muncă la altul, precum și accesul egal la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Concluziile recunosc, de asemenea, faptul că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine dezvoltarea personală și creșterea către autonomie a tinerilor, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a participa în societate, contribuind astfel la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor.” (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”, îşi propune să ofere tinerilor vulnerabili oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea si pilotareaunuiun program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare aproblemelor.

Salvati Copiii –Iași împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria) – în calitate de aplicant și alți 6 parteneri din Italia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează proiectul“CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” finanțat Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 euro.

Lansare oficială Youth Employment Magazine

Lansarea oficială a Youth Employment Magazine este anunţată astăzi cu ocazia Zilei Internaţionale a Prieteniei, zi declarată de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Aproximativ 200 de instituţii din 26 de ţări Europene care implementează proiecte finanţate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia se unesc pentru a împărtăşi rezultatele iniţiativelor lor destinate combaterii şomajului tinerilor din Europa.

Lansat pe 30 Iulie, Youth Employment Magazine (Revistă pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor) (https://youthemploymentmag.net/) va funcţiona ca o resursă de conţinut pentru toate proiectele implementate în cadrul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Echipa editorială este formată din experţi care implementează ei înşişi proiecte şi care dezvoltă periodic material despre progresul şi rezultatele fiecărui proiect. Platforma este fondată de către Operatorul de Fond, un consorţiu compus din JCP Italy şi Ecorys Polska.

Întrebarea arzătoare pentru Europa

Conform datelor recente prezentate în baza de date Eurostat[1], aproximativ 15 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de ani nu erau angajaţi sau înscrişi în vreo formă de educaţie sau instruire (NEET) în Comunitatea Europeană în 2018. În Italia şi Grecia, ţări cu cea mai mare rată a şomajului în rândul tinerilor, mai mult de un sfert dintre aceştia au ieşit de pe piaţa forţei de muncă. Pentru a promova ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor într-un mod sustenabil şi calitativ în Europa, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia au lansat în 2017EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment în valoare de 60 de milioane de euro. Cele 26 de proiecte de mare anvergură care au fost selectate pentru a primi finanţare îşi pun acum în aplicare iniţiativele care urmăresc să sprijine 25000 de tineri în vederea găsirii unui loc de muncă sau în crearea de noi locuri de muncă.

Tinerii vulnerabili adesea părăsesc sistemele de educaţiei şi formare profesională sau piaţa forţei de muncă, acest fapt creeazăo nevoie stringentă de soluţii inovative, transfer de bune practici şi studii de impact asupra intervenţiilor care funcţionează sau a celor care nu funcţionează. Cele 26 de proiecte vor dezvolta, pilota sau aborda aproximativ 100 de noi abordări, metode şi practice subliniind natura inovatoare a Fondului pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru tineri” citând-o pe doamna Grethe Haugøy, Ofiţer sectorial Principal pentru Fonduri Regionale şi Fond Global pentru Dialog Social şi Muncă Decentă la Oficiul pentru Mecanisme Financiare din cadrul Secretariatului Granturilor SEE şi Norvegiene.

O platformă dincolo de graniţe

Comparativ cu alte iniţiative ale Granturilor SEE şi Norvegiene, valoarea adăugată a Fondului pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru tineri este reprezentată de focusul său transnaţional. Aceasta este în conformitate cu strategia Europa 2020 şi cu politica de coeziune a Uniunii Europene care ţine seama de rolul crucial al regiunilor precum şi de cooperarea transfrontalieră în vederea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive. Cu toata că aria Fondului este enormă (consorţiile de proiect reunesc 195 de entităţi din diverse sectoare care acoperă activităţile lor în 26 de ţări) diseminarea rezultatelor la nivelul ţărilor în care sunt implementate proiectele şi fluxul de informaţii dincolo de graniţe se confruntă cu provocări semnificative. Acesta este principalul motiv pentru care este creată o platformă comună de comunicare sub forma unei reviste online. Nu este întâmplător faptul că lansarea oficială a ”Youth Employment Magazine (Revistă pentru ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor)” să coincidă cu Ziua Internaţională a Prieteniei ONU, întrucât consorţiile care implementează proiecte rămână în relaţii constante şi armonioase între ele, împărtăşind bune practici şi făcând schimb de experienţă.

Activităţi locale, informaţii globale

Revista recent creată va cumula conţinut din toate proiectele: nu doar ştiri despre realizările actuale şi informaţii despre progresul lor ci şi articole de fond sau diverse materiale multimedia. În plus, calendarul actualizat constant va permite publicului să urmărească toate evenimentele organizate în cadrul proiectelor din Europa şi din Statele Donatoare.

“Revista online va servi drept platformă pentru a inspira, conecta şi sensibiliza tinerii din Europa devenind un hub online pentru toate entităţile implicate în acest Fond,” a declarat Raquel Torres Prol, Ofiţer de Comunicare al Fondului pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru Tineri la Oficiul Mecanismului Financiar, din cadrul Secretariatului Granturilor SEE şi Norvegiene.

Despre Granturile SEE şi Norvegiene Fondul pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru Tineri

  • finanţare de 60.6 milioane €.
  • 3 ţări donatoare – Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
  • Sprijinirea a 26 de proiecte transnaţionale care promovează ocuparea forţei de munca de calitate în rândul tinerilor.
  • Intenționează în special să se adreseze şomerilor de lungă durată, categoria de vârstă 25-29 ani fiind complementar cu finanţarea existentă a UE
  • Pentru mai multe informaţii: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment.

Afișați mai multe postări

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.