Vești minunate de la Salvați Copiii Iași

Luna viitoare vom începe un nou curs intensiv de grafică 3D pentru mediul interactiv (jocuri video). Acest nou curs de grafică 3D va avea o altă abordare și se va concentra pe partea de jocuri. Unul dintre lucrurile pe care suntem foarte mândri să le împărtășim este faptul că scurtul film animat a fost realizat aproape în întregime de un fost student care a participat la primul curs de animație 3 D din #CODEProject. După ce a absolvit primul curs 3 D care a avut loc anul trecut, trainer-ul a văzut potențialul pe care îl are studentul și la un moment dat a decis să-i ofere un loc de muncă. Un alt fapt interesant este că luna viitoare, când vom începe noul curs, el va face parte din echipa de formare a noilor studenți. Vrem să-l prezentăm celorlalți studenți ca model și să-i facem să înțeleagă că au o oportunitate reală de a începe o carieră în acest domeniu.

https://www.facebook.com/projectcodehrda/videos/278629677165512/


Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 2 300 000 de euro din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin intermediul EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Conferinţă de presă Asociaţia Salvaţi Copiii Iasi “CODE - Competence Opportunities for Digital Employment”

Salvați Copiii Iași a organizat ieri o conferința de presă cu rolul de a prezenta rezultatele din ultimul an ale Proiectului “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”. De asemenea s-a menţionat faptul că la începutul lunii septembrie Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi a demarat primul curs din cadrul acestui proiect, respectiv Animaţie 3 D. Obiectivul acestui curs este de a dezvolta tinerilor abilităţile din domeniul artei digitale precum şi dezvoltarea lor personală. Se urmăreşte creşterea autonomiei tinerilor, consolidarea rezilienţei acestora precum şi înzestrarea cu resursele necesare pentru participarea în societate. Acest curs este destinat tinerilor vulnerabili cu vârste cuprinse între 14 şi 29 de ani, va avea o durata de 480 de ore şi va avea un număr de 14 participanţi.

“CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este finanțat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021.

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/bani-europeni-pe...

https://www.stireadeiasi.ro/stiri-locale-iasi/asociatia-salvati-copiii-iasi-a-demarat-primul-curs-de-animatie-3d/

http://www.radioiasi.ro/stiri/salvati-copiii-iasi-a-demarat-primul-curs-de-animatie-3-d/

Update-uri Proiect CODE Iași

În perioada pandemiei echipa CODE din cadrulAsociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi a continuat să lucreze la dezvoltarea de noi materiale precum şi noi strategii în vederea recrutării tinerilor la cursurile care urmează sa fie derulate. Activităţile proiectului CODE au trebuit să se adapteze contextului actual,a fost impusă o perioadă de lucru de acasă iar tot ce a însemnat întâlniri de lucru sau ședințe au fost mutate în mediul online. Au fost programate și organizate întâlniri la diferite instituții de profil în vedereapregătirii autorizării și certificării cursurilor, respectând restricțiile impuse de guvern. În ciuda contextului pandemic ne-am focusat pe oportunitățile pe care pot apărea, oamenii au văzut din ce în ce mai mult importanța tehnologiei în viața lor. Tot mai multe companii adoptă trendul”work from home” văzând beneficiile pe care le pot avea cu lucrul de la distanţă. Viitoarele cursuri IT care vor fi furnizate prin intermediul proiectului CODE vor oferi șansa tinerilor să acceseze cu ușurință piața muncii, într-un domeniu care este într-o continuă creștere în România. Tinerii care vor accesa aceste domenii vor avea șansa / beneficiul de a-și alege locul de muncă, acesta putând fi ori acasă ori într-un birou, indiferent de context.

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este implementat cu finanţare din partea EEA and Norway grants Fund for youth employment împreună cu alţi 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia, Estonia. Proiectul CODE beneficiază de un grant de 2 300 000 € din partea Islandei , Liechtenstein şi Norvegiei prin EEA and Norway Grants. Obiectivul proiectului CODE este de a oferi tinerilor vulnerabili cu risc de sărăcie, oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Europe Code Week

În fiecare an, Comisia Europeană inițiază Europe Code Week (https://codeweek.eu/), o inițiativă care își propune să contribuie la transformarea destinelor, promovand competențele digitale și inovația pentru cetățenii din Europa și nu numai.

Pe 10 octombrie, în cadrul centrului de zi „Creștem împreună” al Asociației Salvați Copiii, Iași, o parte a echipei din proiectul „CODE - Competence Opportunities for Digital Employment” a desfășurat activitatea „CODE - Viitor pentru copii și tineri ".Scopul acestei activități a fost acela de a introduce copiii într-o călătorie fantastică în lumea tehnologiei și programării, precum și dezvoltarea abilitatilor și competențelor digitale.

Proiectul „CODE Competence Opportunities for Digital Employment” este finantat prin EEA and Norway grants, Fund for Youth employment, împreună cu 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia si Estonia.

Contribuim la Obiectivele Europene pentru Tineret

Obiectivul principal al proiectului CODE este de a oferi tinerilor vulnerabili în risc de sărăcie, oportunităţi în vederea accesării unui loc de muncă de calitate. Ca şi obiectiv specific al proiectului se doreşte dezvoltarea şi implementarea unui program de training în scopul obţinerii de competenţe digitale specializate cum ar fi grafică şi design digital animaţie 3 D, animaţie jocuri, pentru aceşti tineri care altfel nu îşi permit financiar să acceseze aceste cursuri hi-tech.

Referitor la tipologia beneficiarilor care vor fi incluşi în proiect putem menţiona: tineri în risc de sărăcie, tineri din familii sărace care sunt dependenţi de părinţi, tineri din mediul rural cu acces limitat la educație specializată sau formare profesională, părinţi tineri singuri, tineri cu dizabilități cărora le este limitat accesul la o formă de învățământ,tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecție socială și nu au nici o posibilitate să continue o formă de învățământ superior sau să se înscrie la alte forme de pregătire profesională, tineri absolvenți din grupurile minoritare)

Printre beneficiile proiectului pe care tinerii le vor avea putem menţiona:

  • Module motivaţionale de training şi suport;
  • Platformă online pentru suport psihologic şi motivaţional;
  • Cursuri de formare abilităţi digitale – Animaţie 3 D şi Design Grafic;
  • Diplome certificate;
  • Follow-up în vederea monitorizării dezvoltării profesionale ulterioare;

Rezultatul principal al proiectului este dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare care să stimuleze accesul grupurilor țintă la dobândirea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creşerea stimei de sine, precum și oferirea unei noi perspective asupra interacțiunilor de învățare și rezolvare a problemelor.

Toate lucrurile menţionate mai sus (beneficiari, activităţi, rezultate) vor contribui la o parte din obiectivele Strategiei Europene pentru Tineret, cum ar fi :

Egalitate pentru toate genurile - Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.

Societăţi incluzive - Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.

Crearea de oportunităţi pentru tinerii din mediul rural - Până în 2015, aproape o treime din populația UE trăia în zonele rurale, există diferențe predominante între mediul urban și mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Locuri de muncă de calitate pentru toţi - Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este implementat în cadrul EEA and Norway grants Fund for youth employment împreună cu 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia şi Estonia.

Afișați mai multe postări

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.