ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

На 5 ноември 2019 Европейската комисия публикува своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и спорта. Очакваният бюджет от над 3 милиарда евро, който е с 12 % по-голям в сравнение с 2019 г., ще предостави още повече възможности на младите европейци за образование, обучение или придобиване на професионален опит в чужбина. В рамките на поканата за представяне на предложения за 2020 г. Комисията ще стартира втори пилотен проект за европейските университети. Освен това ЕС си е поставил за цел да създаде 35 000 възможности за участие в програмата на учащи се и работещи от Африка като част от Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места.

Прочети повече

Еф Пи Си ЕООД​ популяризира проект CODE с два клипа

Еф Пи Си ЕООД направи два видеоклипа за популяризиране на проекта CODE - КОМПЕТЕНТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИГИТАЛНА ЗАЕТОСТ.

Прочети повече

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗАПОЧВА РАБОТА ПО ПРОЕКТ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

На 08.10.2019 г., Националното координационно звено, управляващо Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП и НФМ) , сключи договор с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за изпълнение на проектна инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“.

Проектната инициатива ще бъде изпълнявана в партньорство с Инспекцията по труда на Кралство Норвегия.

Общият бюджет е в размер на 800 000 евро (1 564 664 лв.), като средствата са осигурени изцяло от Фонда за двустранни отношения.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.