Креативен център Русе и художествената гимназия от Тарту Естония обмениха опит и добри практики с училищата в Русе

На 31.05.2022г. екипът на Креативен център Русе, който е част от Агенция за развитие на човешките ресурси Русе и техните партньори от Tartu Art School от Естония проведоха работна среща със заместник-кмета по "Хуманитарни дейности" господин Енчо Енчев в Община Русе.

Основните цели на срещата бяха обмяна на добри образователни практики, както и формиране на бъдещи партньорства с цел надграждане и доразвиване на обучителните програми по ЗДЕ анимация и графичен дизайн, разработени по проект CODE.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.