Първите държави членки поемат ангажимент за около 270 милиона евро за изпълнение на инициативата ALMA

Първа група от държави членки се ангажираха да изпълняват новата инициатива на Комисията ALMA (от английски — Aim, Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай) за подпомагане на младите хора в неравностойно положение по пътя им към пазара на труда или към по-нататъшно образование.

Прочети повече

Стартира онлайн курсът по 3D моделиране в гейм дизайна и представянето на игри с помощта на графичния дизайн на Креативен център Русе

На 6 юли Агенция за развитие на човешките ресурси стартира последния онлайн курс за обучение, организиран по проект CODE/Компетентни възможности за цифрова заетост/, който ще бъде фокусиран върху основите и видовете 3D моделиране в гейм дизайна и представянето на игри с помощта на графичния дизайн.

В курса се включиха 30 ученика от област Русе на възраст от 15 до 19 години, които поради финансови, или други причини нямат възможност да продължат образованието си или да се включат в специализирани курсове. Онлайн обучението ще им даде възможност да се запознаят с историята на видеоигрите, създаване на сценарии за видеоигри, проектиране на нивата в играта, с проектиране и 3D модели за създаване на персонаж и среда, с бизнес модели за представяне и реклама на игри с помощта на графичния дизайн. В допълнение обучаемите ще участват в дискусионни уроци, ще изпълняват индивидуални практически задания, а най-амбициозните ще имат възможност да развиват съвместни творчески проекти.

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.