Към екологична, цифрова и устойчива икономика: нашият европейски модел на растеж

На 2 март 2022 Европейската комисия представи съобщение относно европейския модел на растеж. В него се припомнят общите цели, за които ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент по отношение на екологичния и цифровия преход и  укрепването на социалната и икономическата устойчивост. В съобщението се признава, че европейската икономика претърпява безпрецедентни промени в контекста на голямата несигурност, свързана с глобалната обстановка и перспективите за сигурност. В него се потвърждава, че тези развития подчертават необходимостта да работим в тясно сътрудничество с международните ни партньори и да укрепим дългосрочната си програма за устойчив растеж.

Прочети повече

АРЧР прилага постигнатото по проект CODE в нови образователни инициативи

В началото на март стартираха първите дейности по проект „Креативност“, чрез който Агенцията за развитие на човешките ресурси (АРЧР) в Русе, съвместно с Фондация "Русе - град на свободния дух" ще предложи възможности на младите хора да получат основни познания в сферата на креативните индустрии и да продължат успешно своето професионално образование. Проектът е естествено продължение на иновативните обучения по 3де анимация и гейм дизайн, които АРЧР реализира успешно по Проект CODE субсидиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез безвъзмездните средства от ЕИО и Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.

Прочети повече

Комисията приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 7 декември 2021 от Европейския парламент и Съвета, за обявяване на 2022 г. за Европейска година на младежта. След съобщението на председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза от 2021 г., че 2022 г. трябва да бъде година, посветена на тези, които са посветили толкова много на другите, през октомври Комисията представи на съзаконодателите своето официално предложение за определяне на 2022 г. за Европейска година на младежта.

Прочети повече

Онлайн инструмент за психологическа подкрепа подпомага обучението на младежи напълно безплатно

Център за консултиране и кратка терапия Решения – Русе създаде и пусна в действие уникален онлайн инструмент достъпен на английски и български език.

Мотивационната платформа https://self-trainer.eu/ е разработена специално за проекта CODE/Компетентни възможности за цифрова заетост/ от известният психиатър Д-р Пламен Панайотов, член на Международната асоциация за семейна терапия, както и от неговият екип от специалисти в областта.

Прочети повече

Креативен център Русе завърши първия обучителен курс по ГЕЙМ ДИЗАЙН

В началото на месец януари г-н Калин Минев съобщи в Радио Русе и обществените медии за успешното завършване на първо ниво на обучителния курс по геймдизайн, организиран от Креативен център Русе и Агенция за развитие на човешките ресурси Русе по проект CODE.

https://www.radioruse.com/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%bc-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87/

Прочети повече

Покажи още новини

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.