Ciemošanās uzņēmumā Ervitex


Turpinot izglītoties grafiskā dizaina jomā, jaunieši sāk apgūt fotogrāfiju apstrādes iespējas. Lai radītās mākslinieciskās fantāzijas materializētos, devāmies ciemos uz uzņēmumu Ervitex.

Aizraujošajā ekskursijā pa plašajām ražošanas telpām, iepazināmies ar dažādajām audumu apdrukas tehnikām, uzklausījām profesionāļa ieteikumus drukas failu izstrādē un katrs tikām pie paša dizainēta krekla.

Project CODE tiek īstenots,saņemot atbalstu no Islandes,Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un EuroLiveTechnologies līdzatbalstu.

Darbu pārtapšana reālos produktos


Projekta CODE ietvaros šodien devāmies uz lāzergriešanas ražotni realizēt apgūto teoriju taustāmos produktos- viens pēc otra tapa jauniešu grafikas dizainā veidotie auskari un atslēgu piekariņi, viešot gandarījumu par ieguldīto darbu un lepnumu par paveikto.

Projekts "CODE tiek īstenots, saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un Euro Live Technologies līdzatbalstu.

Ciemojamies uzņēmumā CUBE


Jau kopš marta Projekta “CODE” ietvaros 10 jaunieši apgūst grafiskā dizaina pamatus, bet kur apgūto izmantot, kam tas viss vajadzīgs??? To devāmies noskaidrot uz uzņēmumu CUBE. Vienmēr atsaucīgais uzņēmuma vadītājs Ansis Šķibusts jauniešus ievadīja IT pasaulē, stāstot par gadiem krāto pieredzi, vēlamajām rakstura īpašībām un zināšanām, lai sāktu karjeru šajā nozarē.

Projekts "CODE tiek īstenots, saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un Euro Live Technologies līdzatbalstu.


Apmācības


Neatlaidīgi un ar apbrīnojamu pacietību virzāmies uz priekšu, lai sasniegtu mērķi -iegūtu zināšanas un iemaņas, ko praktiski izmantot turpmākajās darba gaitās. Projekta CODE studenti katrā nodarbībā rada pa mākslas darbam, apgūstot grafiskā dizaina pamatus. Lepojamies ar ideju bagātajiem un radošajiem jauniešiem, kurus pacietīgi digitālajā mākslā ievada Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolotājas Katrīna un Sanda. Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

Jauniešu klubiņa aktivitātes

Palīdzēsim.lv Jauniešu klubiņš otrā online tikšanās par sapņiem, cerībām un iedvesmas avotiem. ????‍♀️ Prieks, ka spītējot šī brīža ierobežojošajam dzīves ritmam, jaunieši joprojām spēj būt pozitīvi, radoši un mērķtiecīgi virzās uz sapņu realizēšanu. ????
Vēlmju kolāžās mazie un lielie sapņi – gardi našķi, ceļojumi, vasara, gada balvas cienīgs ķirbis vai sapnis par veterināra profesiju. Esam TIK dažādi ????
Paldies Ecommpay - Fintech Insights par līdzatbalstu pasākuma realizēšanā.

Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.