Erasmus+ SportErasmus+ Sport projekta "JOH" ietvaros, nesen viesos uzņēmām partnerus no Francijas, Somijas un Spānijas, lai kopīgi turpinātu darbu pie sporta spēļu pilnveidošanas, kas būtu pieejamas visiem. Šī projekta mērķis ir palielināt izpratni par sporta iespējamo lomu sociālās iekļaušanas un vienlīdzīgu iespēju veicināšanas. Pagājušā gada novembrī tiekoties ar partneriem Somijā, pārstāvji no katras dalībvalsts demonstrēja dažādas sporta aktivitātes. Līdz tikšanās brīdim Latvijā, tās tika pielāgotas, lai iesaistītu ikvienu - ar vai bez funkcionāliem traucējumiem- un tikšanās laikā Rīgā, sporta aktivitātes tika testētas reālā vidē.Šī projekta laikā paredzēts izstrādāt atbalsta rīku pedagogiem, organizējot iekļaujošās sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem atstumtības riska mazināšanai.


Foto: Kaspars Krafts, Photo Agency F64, kā arī no Communauté de communes des Coëvrons arhīva

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.