Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ir sākusi starptautisku projektu, lai uzlabotu sociālā riska grupas jauniešu zināšanas digitālajā kompetencē

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, kuras galvenā mērķgrupa ir sociālā riska grupas jaunieši, sadarbībā ar piecām valstīm ir sākusi starptautisku projektu, iesniedzot projektu un saņemot finansējumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, ko sniedz EEZ un Norvēģija granta veidā.

Šā gada 15.augustā organizācija “Palīdzēsim.lv” rīkoja preses konferenci, lai sabiedrību, potenciālos studentus un nozares speciālistus informētu par projektu, projekta gaitu un sasniedzamajiem rezultātiem.

Projekta vadītāja Laura Šteina un projekta komunikāciju menedžere Ilze Skuja informēja, ka galvenais projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot digitālo prasmju mācību programmu, lai jauniešiem, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finanšu ierobežojumu dēļ, sniegtu iespēju tās apgūt kursa veidā. Pateicoties uzņēmuma EuroLive Technologies līdzfinansējumam, ir iespēja īstenot projektu arī Latvijā. Sadarbībā ar EuroLive technologies papildus projekta pamatapmācībām, studentiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes,piemēram, apmeklēts uzņēmuma birojs, lai iepazītos ar darba vidi un gūtu motivāciju.

Projekts ilgs 3 gadus, kā laikā tiks aprīkotas mācību telpas digitālo kompetenču apguvei. Tiks radīta arī motivācijas un psiholoģiskās palīdzības platforma. Projekta galvenais rezultāts ir izstrādāta un ieviesta apmācību programma, kā mērķis ir palielināt mērķa grupas nodarbinātību, apgūstot specializētās kompetences, kā arī celt katra indivīda pašvērtējumu.

Preses konferencē piedalījās arī jomas speciālists -Ansis Šķibusts no uzņēmuma Cube.lv, lai klātesošos informētu par aktualitātēm nozarē, specifiskajām prasībām par darbinieku prasmēm un izaugsmes iespējām nozarē. Konferencē klātesošie jaunieši izrādīja interesi par dalību projektā un darba iespējām pēc apmācībām, uzdodot jautājumus un rosinot diskusiju.

Projekts "CODE - Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai" tiek īstenots saņemot atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā piešķirtā finansējuma Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros. Tas tiks īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem no piecām valstīm - Bulgārijas, Latvijas, Rumānijas, Itālijas un Igaunijas.

​„ I CAN SEA” – JAUNIEŠU APMAIŅA FRANCIJĀ

Jūlija vidū astoņiem Palīdzēsim.lv jauniešiem bija fantastiska iespēja piedalīties Erasmus+ jauniešu apmaiņas programmas projektā “I can sea”, kas tika organizēts Francijas skaistākajā reģionā – Bretaņā. Projektu organizēja Francijas jauniešu organizācija Coevrons Jeunesse

12 dienas kopā ar jauniešiem no Francijas, Turcijas, Spānijas, Polijas un Somijas paplašinājām zināšanas par Eiropu un dzīvību, kas mīt jūrā, apguvām astoņas kompetences, kas palīdzēs jauniešiem būt atvērtākiem, gudrākiem un zinošākiem. Projekts sniedza lielisku iespēju jauniešiem uzlabot angļu valodas zināšanas – pat jaunieši, kuriem svešvalodas zināšanas nebija raitas, pēc divpadsmit angļu valodas vidē pavadītām dienām atzina, ka krietni uzlabojuši runātprasmes.

Katra diena jauniešu apmaiņas projektā bija piepildīta ar aizraujošiem piedzīvojumiem – iepazīta citu valstu kultūrvide un tās dārgumi, bagātinātas zināšanas par Eiropas Savienību un ieguvumiem no dalības tajā, apmeklētas “parastiem tūristiem” nepieejamas apskates vietas , kā piemēram, divu stundu pārgājiens pa bēguma laikā atkāpušās jūras dibenu Saint Michel pils apkārtnē.

Tāpat jaunieši apmeklēja mīlīgo pilsētiņu Saint Malo un tuvumā esošo akvāriju ar bagāto jūras dzelmes iemītnieku saimi.

Izzinājām Francijas jūras bagātības, viesojoties austeru fermā, kā arī meklējot gliemežus, krabjus, garneles un zivis vietējā kempinga piekrastē, un, šūpojoties pamatīgos jūras viļņos un piedzīvojot burvīgus kopābūšanas mirkļus, ar laivu devāmies jūrā meklēt delfīnus.

Viens no lielākajiem piedzīvojumiem un izaicinājumiem jauniešiem izvērtās austeru degustācija :).

Projekta laikā sešu dalībvalstu jauktajās komandās jaunieši izgatavoja laivas no kartona, lai noslēguma dienā piedalītos vietējā laivu regatē Cancale pilsētā, kas izvērtās par gana jautru un atraktīvu pasākumu. Trīs dienas mūsu nometnē tapa laivas no kartona – katra ar savu īpašo dizainu, konstrukciju un ideju, kā nenogrimt pirmajās divās sekundēs. Mēs – jauniešu līderi, bijām pārsteigti par rezultātu! Jauniešu darinātās laivas droši konkurēja ar vietējiem brīnumdarbiem, kas laivu darināšanai bija veltījuši pat vairākus mēnešus.

Pateicoties projekta lieliskajai organizācijai, Bruno Masse un Toni Pozo izzinošajām nodarbībām, jauniešu iesaistei projekta programmā un gidu aizraujošajiem stāstiem katrā ekskursijā, jaunieši piedzīvoja TIK daudz, ka iespaidiem un atmiņām vēl jānogulst.

Arī mums, kā organizācijai un jaunatnes darbiniekiem, šī bija lieliska pieredze darbam ar jauniešiem un lielu – starptautisku projektu īstenošanā.

Pārāk strauji paskrēja šīs divpadsmit vērtīgām atziņām un zināšanām piepildītās dienas. Asarām acīs vēl ilgi jaunieši nespēja viens no otra atvadīties, dodot solījumu turpināt sazināties un tikties jau kādā citā projektā.

Sadarbībā ( īpaši starptautiskā) IR spēks!

Vēlreiz vēlamies teikt sirsnīgu paldies par iespēju personīgi Bruno Masse un viņa darbīgajai Coevreons Jenuesse komandai!

Paldies Erasmus + programmai par iespēju plašināt jauniešu redzes loku!

Vairāk foto: https://palidzesim.lv/z…/i-can-sea-jauniesu-apmaina-francija

Vājdzirdīgo bērnu talantu konkurss “Ko Tu proti?”

Latvijas vājdzirdīgo atbalsta asociācija “SADZIRDI.LV”, sadarbībā ar labdarības organizāciju „Palīdzēsim.lv” 4. augustā, Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” rīko vājdzirdīgo bērnu talantu konkursu “Ko Tu proti 2019?”.

Talantu konkursa mērķis ir bērnu arīpašām vajadzībām iekļaušanās sabiedrībā stimulēšana un iedrošināšana būt aktīviem un pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī sabiedrības informēšana par dzirdes jautājumiem. Bez dažādiem priekšnesumiem būs arī bērnu darbiņu izstāde. Konkurss šogad papildināts ar vecākiem noderīgām audiologopēda un psihologa lekcijām par dzirdes un runas attīstīšanas metodēm un praksi, bērnu pozitīvās motivēšanas sistēmām un uzvedības problēmu risināšanas jautājumiem, kā arī attīstošo spēļu demonstrāciju. Pasākuma atklāšanā piedalīsies viesmākslinieki, lai to padarītu krāšņāku un motivējošāku. Plānots, ka konkursā varēs baudīt 18 dažādus priekšnesumus: dzejas lasījumus, modernās un tautas dejas, dziesmas, ģitāras spēli, klavieru skaņdarbus un mākslas darbu izstādi.

Pasākumā plāno piedalīties ap 100 personu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Būs arī viesi no lielākās Vācijas kohleāroimplantu lietotāju nevalstiskās organizācijas.

Kā paskaidroja SADZIRDI.LV biedrības valdes priekšsēdētājs O.Slūtiņš, konkurss ir veids, kā nepiespiestā gaisotnē, ar pozitīvu motivāciju veicinātu īpašo bērnu talantus un to iekļaušanos sabiedrībā. Īpaša vērība pievērsta tam, lai šim pasākumam būtu ilgtspējīga ietekme, jo, kā zināms, jāveic liels darbs jau iepriekš gatavojoties konkursam. Katrs mazs solītis sekmē īpašā bērna spējas būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pierādīt sevi, pārvarēt noslēgtību un norobežošanos no sabiedrības, kas šobrīd ir galvenā problēma. Konkursa mērķis nav sīva sacensība, kurā ir viens uzvarētājs un pārējie zaudētāji. Tas ir draudzības formāts, kur visi būs uzvarētāji un ļaus justies labi ikvienam. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem jautru laika pavadīšanu ar attīstošām spēlēm nodrošinās Palīdzēsim.lv brīvprātīgie, konkursanti iegūs pieredzi un balviņas, vecāki – noderīgas zināšanas un pieredzes apmaiņu, bet skatītāji – emocionāli aizkustinošu pasākuma baudījumu. Ilgtermiņā tas sekmēs arī aktīvu sabiedrības locekļu veidošanos, kas nav norobežojušies no sabiedrības savā nelaimē un atkarīgi no pabalstiem un dāvanām. Pasākums arī ir lieliska iespēja vājdzirdīgām un citām personām arī īpašām vajadzībām un to ģimenēm satikties, apmainīties ar pieredzi, zināšanām, sasniegumiem un vienoties savstarpējam atbalstam.

Žūriju vadīs un jaunos māksliniekus iedrošinās TV personības Jana Duļevska un Valters Krauze, savukārt sirsnīgo pasākumu vadīs radio cilvēks un pasākumu vadītājs Aleksandrs Tuguševs. Kā īpašie viesi uzstāsies dziedātāja Liene Šomase un viņas audzēknes, kā arī jaunā dziedātāja Signija Taraņenko no grupas „Carnelian”.

Konkursa dalībnieki priecāsies, ja pasākumu apmeklēs arī masu mediju pārstāvji, tādējādi ļaujot uzzināt par šo konkursu plašākai sabiedrībai un iedrošinot citas organizācijas, kā arī līdzīgus bērnus un vecākus pievienoties.

“Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”.” Pasākumu palīdz organizēt labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”.

Noslēdzies bērnu un jauniešu konkurss "Ko tu proti"

Jau otro gadu pēc kārtas palīdzējām organizēt un īstenot Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” īpašo bērnu/jauniešu talantu konkursu “Ko Tu proti?”

Konkurss ir veids, kā bērniem nepiespiestā gaisotnē parādīt savus talantus un veicināt iekļaušanos sabiedrībā. Katrā priekšnesumā tika ieguldīts liels darbs, kas dalībniekiem nav bijis viegls. Saņemt drosmi uzstāties uz skatuves šiem bērniem ir liels izaicinājums.

Konkursā baudījām dazādus priekšnesumus: dzejas lasījumus, modernās un tautas dejas, dziesmas, ģitāras spēli, klavieru un flautas skaņdarbu, kā arī mākslas izstādi.

Kā jau īstos konkursos, arī mūsējā bija žūrija :), kura ne tik daudz jūs vērtēja, bet vairāk uzmundrināja un iedrošināja nākamajiem priekšnesumiem.
Žūrijā šogad piedalījās burvīgā TV raidījumu vadītāja Jana Duļevska, audiologopēde Daiga Lagzdiņa, konkursa idejas autore Laila Zemīte , kā arī TV un pasākumu vadītājs atraktīvais Valters Krauze.

Ar savām dziesmām iedvesmojot bērnus, kā īpašie viesi uzstājās dziedātāja Liene Šomase, kā arī jaunā dziedātāja Signija Taraņenko no grupas Grupa Carnelian!

Savukārt sirsnīgo pasākumu vadīja radio cilvēks un pasākumu vadītājs Aleksandrs Tuguševs.

Pēc konkursa bērni devās jautrās un radošās darbnīcās kopā ar Palidzesim.lv jauniešiem Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parka teritorijā, savukārt vecāki nodevās vērtīgām sarunām kopā ar audiologopēdi Daigu Lagzdiņu un Latvijas Autisma apvienība vadītāju LIga Berzina.

Šāda veida pasākumi ir tik nozīmīgi bērniem, lai viņi varētu justies saprasti, atbalstīti, kā arī kļūtu arvien drošāki un pārliecinātāki par savām spējām!

Paldies Laila Zemīte un Olafs Slūtiņš par uzticēšanos un jauko sadarbību!

Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Ziedot.lv. Paldies, ka atbalstāt šādas brīnišķīgas iniciatīvas!

Bildes: https://www.flickr.com/photos/68611838@N03/albums/...

Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.