Pielāgojamies jaunajam

Pielāgojamies jaunajam .

Pirmā tikšanās ar Projektā CODE iesaistītajiem jauniešiem, skolotājām un mentoriem tiešsaistes platformā ZOOM.
Jauna un interesanta pieredze visiem. Protams, nekas neaizstāj tikšanos un grupas saliedēšanās pasākumus dzīvajā, bet .....dzīve ir dzīve, pieņemam jaunus izaicinājumus!
Projekts paredz Grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatu apgūšanai, ko realizēsim sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolu.

Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

Viss notiek un turpinās drošā vidē!

Attālinātās mācības

Spītējot situācijai pasaulē, aktīvi turpinām strādāt, lai jauniešiem sniegtu iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas. No Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes saņemta priecīga ziņa - Palīdzēsim.lv ir izsniegta licence Projekta CODE Grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatu apgūšanai, ko realizēsim sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolu.
Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

PROJEKTA VIZĪTE IGAUNIJĀ, TARTU

Projekta CODE ietvaros martā devāmies sadarbības veicināšanas vizītē uz Igauniju, Tartu. Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, sniedzot iespēju apgūt Grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatzināšanas. Tikšanās laikā katra dalībvalsts (Latvija, Igaunija, Rumānija, Bulgārija) stāstīja par līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, projekta realizācijas gaitu un šķēršļiem, kā arī tika plānotas nākamās projekta vizītes, pārrunāta atskaišu sistēma.

Vienlaicīgi ar projekta vadītāju tikšanos, tika rīkotas arī iesaistīto skolotāju apmācības, kas palīdzēs motivēt jauniešus. Apmācībās tika organizēts grupu darbs, veicināta starpvalstu diskusija, sekmējot pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošanu. Tā kā Igaunijas partneri no Tartu mākslas skolas ir pirmie, kas sākuši projektā paredzētās Grafiskā dizaina apmācības, valstu pārstāvji tikās ar kursa studentiem, uzklausot līdzšinējo pieredzi, izvērtējot ieguvumus un ieteikumus, plānojot mācību kursu katrs savā mītnes zemē. Tika apmeklēta arī mācību vieta, kas atbilstoši projekta nosacījumiem aprīkota ar tehniku un programmatūru mācību programmas apguvei.
Šīs nedēļas laikā uzklausīta pieredze un radušās idejas, kas ļaus pēc iespējas pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk veikt apmācības Latvijas studentiem.

Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund) finansiālu atbalstu par kopējo summu EUR 2,300 000,00. Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem.


Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.