Pārgājiens Cenu tīrelī ar jauniešiem

Neaizmirstams piedzīvojums kopā ar Advaita Adventures! Izzinošo pārgājienu ar purva kurpēm jauniešiem organizējām, pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra atbalstam, kas ļauj mums kopīgi īstenot foršas, jauniešus interesējošas lietas. 

Noteikti iesakām ikvienam! 

+31


CODE izlaidums

Šodien mums ir lieli svētki - jauno 3D un animācijas ekspertu izlaidums. Kopš oktobra jaunieši attālinātās mācību stundās apguva 3D un animācijas pamatus, bet nu iesoļo patstāvīgā dzīvē. Kā atzīst paši jaunieši - kādam šīs mācības ieviesušas pārliecību par profesijas izvēli, kādam palīdzējušas pašdisciplinēties, kādam pārvarēt ieilgušo pandēmijas laiku. Bet ieguvēji ir visi - gan zināšanas ieguvušie studenti, gan pieredzi guvušie projekta pasniedzēji, gan mēs - gandarītie projekta īstenotāji

PALDIES Katrīnai Sabulei un Mārtiņam Lindem par dalīšanos ar zināšanām un ieguldīto pacietību

 Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un Euro Live Technologies līdzfinansējumu.

Eksāmens

Aprīļa beigās 3D un animācijas pamatu kursa studenti prezentēja noslēguma darbus, apkopojot sešu mēnešu laikā apgūto. Projektā jaunieši mācījās strādāt maksas, kā arī bezmaksas programmās, gūstot ieskatu par iespējām izmantot dažādus digitālos rīkus un izprotot vispusīgos virzienus, ko atklāj zināšanas 3D un animācijas jomā. Pildot uzdevumus, jaunieši spēja iejusties reklāmas, interjera un modes preču dizaineru ādā, kā arī veidot animācijas. Papildus teorētiskajām zināšanām, jauniešiem bija iespēja veicināt iztēli un radošumu lieliskās režisores Lauras Čaupales vadībā, kā arī iedvesmoties un pašmotivēties ar supervizores Annas Šteinas sniegtajiem padomiem un atbalstu. Paldies kursu pasniedzējiem Katrīnai Sabulei un Mārtiņam Lindem par dalīšanos zināšanās un pacietību, apmācot jaunos censoņas.

Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un Euro Live Technologies līdzfinansējumu.

Jauniešu emocijas pandēmijas laikā

Šobrīd daudz runājam par to, ka jauniešiem ir dubultgrūti pārvarēt COVID 19 izraisīto seku krīzi. Jauniešiem ir grūtāk izprast un paust savas emocijas, kā rezultātā daudzi jaunieši piedzīvo trauksmi, dusmu lēkmes vai pat depresijas iezīmes

Paldies Jānim Piterniekam, Biedrība Papardes zieds un  Sabiedrības integrācijas fonds par saturīgo nodarbību, kuras laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt, kas ir psihiskā veselība, kā par to rūpēties un savlaicīgi pamanīt riskus, kā arī praktiskas tehnikas, kā pārvarēt trauksmes brīžus vai panikas lēkmes.

Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.