Jaunatnes nodarbinātības žurnāla (Youth Employment Magazine) oficiālā iznākšana

Kopīgs darbs, informējot par progresu cīņā pret jauniešu bezdarbu

Jaunatnes nodarbinātības žurnāla (Youth Employment Magazine) oficiālā iznākšana tiek izziņota ANO Starptautiskajā draudzības dienā. Gandrīz 200 iestādes no 26 Eiropas valstīm, kurās īsteno Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētus projektus, apvienojas, lai dalītos ar to iniciatīvu rezultātiem, kuru mērķis ir apkarot jauniešu bezdarbu Eiropā.

Jaunatnes nodarbinātības žurnāls (Youth Employment Magazine) (https://youthemploymentmag.net/), kas sāks darbu 30. jūlijā, darbosies kā satura resurss visiem projektiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu Jaunatnes nodarbinātības veicināšanai. Tās redaktoru komandā ir eksperti, kuri paši īsteno projektus un kas regulāri izstrādā materiālus par katra projekta gaitu un rezultātiem

Lasīt vairāk

Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.