Jauniešu motivācijas programmaProjekta CODE ietvaros turpinām atbalstīt un izglītot jauniešus ne tikai digitālajās prasmēs, bet veicinām pašizaugsmi, motivāciju un palīdzam uzstādīt, izvērtēt un tiekties uz personīgo mērķi. Drāmas terapeites Annas Šteinas Studija nodarbībā strādājām gan ar iekšējo, gan ārējo komunikāciju, atrodot un izvērtējot savu potenciālu, nosakot katra stiprās rakstura iezīmes un tās, kas, iespējams, traucē mērķa sasniegšanai. Jau pēc pirmās motivācijas nodarbību cikla reizes jaunieši apzinājušies savu spēku jebkuras vēlmes sasniegšanai. 

Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros.

Rādīt vairāk ziņu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.