CODE izlaidumsKopš 2018.gada īstenojam starptautisku projektu, sniedzot jauniešiem iespēju apgūt grafiskā dizaina, 3D un animācijas pamatus. Šodien rīkojām tikšanos, lai informētu par projekta laikā sasniegto un pasniegtu sertifikātus projekta studentiem, kuri piedalījušies noslēdzošajā apmācību posmā. Lai uzskatāmi stāstītu par projektā apgūto, šīs tikšanās laikā studenti prezentēja darbus, ko radījuši sešu mēnešu apmācību kursu laikā, kā arī dalītos pieredzē un nākotnes plānos. Projekts tika realizēts trīs apmācību posmos, katrs sešu mēnešu garumā, sniedzot iespēju 32 jauniešiem apgūt digitālās prasmes, lai veiksmīgi turpinātu integrēties darba tirgū vai iegūt izglītību. Pēc projekta noslēguma lielākā daļa jauniešu sākuši savas darba gaitas, daži pat attīstījuši savu biznesiņu. Lielākā daļa no studentiem joprojām savā ikdienas darbā vai biznesā izmanto projektā gūtās zināšanas. Paldies Ādažu Mākslas un mūzikas skola skolotājām Katrīna un Sanda, kā arī animācijas kursa pasniedzējam Mārtiņš

Foto: Martins Zilgalvis, Photo Agency F64 

Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un ar Euro Live Technologies līdzfinansējumu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.