Iesaiste brīvprātīgajā darbāEsam to vairākkārt uzsvērušas, cik svarīga un nozīmīga ir brīvprātīgo iesaistīšanās Palīdzēsim.lv ikdienas darbos. Ar Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu sākam jaunu projektu "Labie darbi vieno!", kura ietvaros sniegsim teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsu brīvprātīgajiem darbam ar bērniem, jauniešiem un to ģimenēm no sociāli mazaizsargātajām grupām. Brīvprātīgais darbs un tā nozīme - iepazīšanās ar organizācijas darbību, savstarpējā iepazīšanās un sadarbības veidošana, informēšana par iespēju iesaistīties organizācijas aktivitātēs, esošo brīvprātīgo dalīšanās pieredzē. Paldies Mārtiņa Beķereja par gardajiem kliņģeriem pasākuma dalībniekiem!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.