Save the frogsPraktizējot gūtās iemaņas, Project CODE jaunieši piedalījās starptautiskā mākslas darbu konkursā, ko organizē biedrība SAVE THE FROGS! , kā misija ir aizsargāt abiniekus un veicināt sabiedrības cieņu pret dabu un savvaļas dzīvniekiem. Konkursā piedalījās 2018 mākslinieki no 50 valstīm un galveno balvu ieguva dalībniece no Krievijas. Esam lepni par CODE studentu vēlmi un centību iesaistīties dabas aizsardzības konkursā, radot tik skaistus darbus. Balso ar "like" par savu favorītu

Vairāk par konkursu vari uzzināt te: https://savethefrogs.com/art-2021/Projekts "CODE" tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un arEuro Live Technologies līdzfinansējumu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.