Tikšanās ar jauniešiemVai pie "vainas" tas, ka brīdi nebijām tikušies, vai šodienas tēma - emocijas, bet bija dziļi un patiesi . Paldies Lauma Žubule par pārdomu un pozitīvisma bagāto pēcpusdienu! Paldies jaunieši par atklātību un uzticēšanos!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.