Improvizācija jauniešiem



Ļaujoties improvizācijas teātra brīnišķīgajām tehnikām, Kaspars Brūvelis vadībā, noslēdzām vienu ļoti nozīmīgu posmu - projektu, kas ļāva jauniešiem iegūt jaunu pieredzi, prasmes, zināšanas un iedvesmu turpmākajiem sasniegumiem. Patiesībā tas nav punkts, bet gan daudzpunkts jauniešu atbalsta programmai, kuru turpināsim arī nākotnē.Svarīgi būt blakus, izmantojot dažādas aktivitātes sniegt jauniešiem drošības sajūtu , īpaši jau šajā laikā, kas pilns ar ierobežojumiem un jauniem izaicinājumiem. Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra - paldies jums par iespēju īstenot vērtīgus un jēgpilnus projektus!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.