CODE projekti kohtumine 22.-23. oktoobril Tartu Kunstikoolis

22.-23. oktoobril toimub Tartu Kunstikoolis CODE õppekava teemaline koosolek, kus osalevad projekti partnerorganisatsioonide esindajad ja partnerriikides kursustega seotud digikujunduse õpetajad.

Kohtumise eesmärk on jagada mõtteid ja ideid, kuidas muuta digikujunduse kursuste õppekavad ühtviisi toimivaks kõikides partnermaades. Muu hulgas tulevad jutuks erialaained ja motivatsioonimoodulid, kursuste ajagraafik ning õpetamis- ja hindamismetoodika. Õppekavale püütakse leida struktuur, mis sobituks kõikide partnerriikide konteksti.

Kahe päeva jooksul saavad külalised lisaks CODE projekti õppekavaarutelule tutvuda Tartu Kunstikooliga ja vaadelda õppetööd. Tutvutakse ka kooli hindamissüsteemi ja digidisaini õppevahenditega. CODEs kaasa löövad Tartu Kunstikooli õpetajad ja teised töötajad saavad võimaluse rääkida oma panusest projekti elluviimisel.

CODE projekti (CODE – Competence Opportunities for Digital Employment) toetab 2 314 015 euroga Islandi, Liechtensteini ja Norra toetusprogrammi Noorte Tööhõive fond.

Kohtumise täpsem tööprogramm: https://youthemploymentmag.net/event/code-work-meeting-on-code-curriculum-design/

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.