Võrgustikukohtumine teiste spetsialistidega

Sel nädalal käisme Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis võrgustikukohtumisel, mis on loodud selleks, et tegeleda noortega, kellel praeguses haridussüsteemis võib olla raskusi kohanemisega ning välja mõelda lahendusi, kuidas nad efektiivselt õppesse sulandada. Võrgustikukohtumised toimuvad iga 2-3 kuu tagant ning selles osalevad erinevad spetsialistid haridusasutustest ja teistest organisatsioonidest. Selle nädalase võrgustikukohtumise teemaks oli haridusasutuste roll noorte toetamisel.

Tutvustasime CODE projekti ning selle raames valmivat õppekava. Õppekava koordinaator andis visuaalse ülevaate õppekava olemusest, tuues välja, milliseid oskusi ja omadusi õppurid kuue kuu jooksul omandaksid. Olulise aspektina toodi välja tiimiõppe rakendamine, millel on õppekavas oluline roll. See aitab õppurile läheneda personaalselt, luues talle avanemiseks turvalise keskkonna.

Järgmine võrgustikukohtumine leiab aset Tartu Kunstikoolis järgmise aasta veebruaris. Selleks ajaks on õppega alustanud esimene rühm NEET-noori ning saab juba olukordianalüüsida ja järeldusi teha. Et selline õppevorm on Eesti kontekstis veel pigem ebatavaline, siis on esimese rühma tegevustes kindlasti palju, mida analüüsida ja mille põhjal edasi liikuda.CODE pressikonverents ja kursuse infotund 14. novembril

14. novembril toimus Tartu Kunstikoolis CODE pressikonverents ning hiljem digikujunduse õppe infotund.

Pressikonverentsile olid kutsutud nii kohalik kui ka üle-eestiline meedia ning huvigrupid. Huvigruppide hulka kuulusid erinevad organisatsioonid, sh noortekeskused ja tugilad üle Eesti, Teeviit, töötukassa jt. Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis ja kommunikatsioonispetsialist Ragne Toompere tutvustasid CODE projekti, Tartu Kunstikooli osalust ja panust selles, CODE partnereid, kutsevaliku aastat ning projekti raames koostatud õppekava ja projekti sihtrühma. Lisaks info levitamisele väljapoole sai kunstikool pressikonverentsi osalejatelt ka ise head nõu, kuidas jõuda projekti ja kursuse teavitusega paremini sihtrühmani, kes kipub nähtamatuks jääma.

Hiljem toimus ka digikursuse infotund, mis oli suunatud peaasjalikult kursusest huvitunud inimestele - potentsiaalne õppur, õpetajad, mentorid, noorsootöötajad, lapsevanemad jpt. Infotunnis kõnelesime pisut CODE projektist ja kutsevaliku aastast, kuid põhiline rõhk oli kursuse kirjeldamisel ning täpsema info jagamisel. Kohale tuli umbes 15 huvilist, kellelt saime samuti olulist infot vastu. Infolevitamise aspektist oli tähtis teada saada, et üks kaalukamaid viise, kuidas info sihtgrupi seas levis, oli olnud suusõnaline jagamine. Paljud olid kuulnud kursusest just mõne tuttava käest, kes oli infot näinud lendlehe kaudu või sotsiaalmeedias.


Üleskutse osalema kutsevaliku aasta õppes

Viimased paar nädalat oleme Tartu Kunstikoolis tegelenud teavitustööga sihtrühmadele ja huvigruppidele seoses jaanuaris algava kutsevaliku aasta õppega. Oleme viinud noortekeskustesse, töötukassadesse ja muudesse avalikesse kohtadesse lendlehti ning alustanud ka sotsiaalmeedias teavitusega. Lisaks sellele valmistame ette pressikonverentsi meediale ja huvigruppidele ning õppe kohta tuleb ka infopäev. Mõlemad leiavad aset 14. novembril.

Sotsiaalmeedia teavitust saab vaadata siin: https://www.facebook.com/tartu.kunstikool/photos/a.961251483888988/2979973458683437

Näita rohkem postitusi

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.