Uue õppeaasta algus Tartu Kunstikoolis

Naasnud suvevaheajalt, asub Tartu Kunstikool uuesti täistuuridel tegutsema, et tõmmata Eestis CODE projekt käima. Käivad tihedad ettevalmistused, et jaanuaris saaks alustada uus õppekava, mille sihtrühmaks on NEET-noored (ja ka vaheaasta noored). Tööturu kontekstis loetakse 15–29-aastased mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noored NEET-noorteks(nimetus tuleneb inglisekeelsest väljendist youth neither in employment nor in education or training). Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal tööturult, õpingutest ning koolitustest eemal hinnanguliselt 29 200 15–29-aastast noort ehk 12,5% vastavast vanuserühmast. Nendest ligi kolmandik olid töötud ja kaks kolmandikku mitteaktiivsed (ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised).

Väike kokkuvõte 2018/2019 õppeaasta tegevustest: avaseminaril ja pressikonverentsil osalemine Itaalias; projektitiimi kokkupanek ettevalmistavateks tegevusteks (õppekava loomine, õppeklasside tehnika ja sisseseadmine; koostööseminar projekti juhtpartneri juures Bulgaarias Ruses. Tartu Kunstikool tutvustab kujundaja ja 3D erialasid ja projekti õppekava kontseptsiooni ja viib läbi õppekava töötoa; koostöökohtumine Tartus Läti projektipartneri Palīdzēsimiga; kohalike sidusrühmade õpituba Tartu Kunstikoolis "Stakeholder workshop on design thinking in curriculum development"; kevad-suvel valmis koolituse õppekava ja jagatud partneritele kohandamiseks vastavalt nende sihtrühmadele.

Nüüd selle õppeaasta sügisel on plaanis õppekavakohtumine projekti juhtpartneriga Tartus, 1. pilootkursuse sihtrühma teavitamine ja vastuvõtt, sh pressiteade ja pressikonverents ning jätkub õpperuumide sisseseadmine. Kevadel on pilootkursus 1 (mai-juuni 6 kuud), Tiimiakadeemia coachimise koolitus Tartus (kõikide projektipartnerite õpetajad kaasatud) ja 2. pilootkursuse sisseseadmine.

Näiteks eelmise õppeaasta tulemina on võimalik vaadata kodulehte, mille Tartu Kunstikooli õpetaja, Vladimir Brovin tegi näitena. Leheküljel on antakse ülevaade stencilitest (kuidas neid läbi aja on kasutatud) ning õpetus, kuidas seda ise teha. Lehte on võimalik vaadata siin: https://sites.google.com/view/stencil-lesson/home
Näita rohkem postitusi

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.