Contribuim la Obiectivele Europene pentru Tineret

Obiectivul principal al proiectului CODE este de a oferi tinerilor vulnerabili în risc de sărăcie, oportunităţi în vederea accesării unui loc de muncă de calitate. Ca şi obiectiv specific al proiectului se doreşte dezvoltarea şi implementarea unui program de training în scopul obţinerii de competenţe digitale specializate cum ar fi grafică şi design digital animaţie 3 D, animaţie jocuri, pentru aceşti tineri care altfel nu îşi permit financiar să acceseze aceste cursuri hi-tech.

Referitor la tipologia beneficiarilor care vor fi incluşi în proiect putem menţiona: tineri în risc de sărăcie, tineri din familii sărace care sunt dependenţi de părinţi, tineri din mediul rural cu acces limitat la educație specializată sau formare profesională, părinţi tineri singuri, tineri cu dizabilități cărora le este limitat accesul la o formă de învățământ,tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecție socială și nu au nici o posibilitate să continue o formă de învățământ superior sau să se înscrie la alte forme de pregătire profesională, tineri absolvenți din grupurile minoritare)

Printre beneficiile proiectului pe care tinerii le vor avea putem menţiona:

  • Module motivaţionale de training şi suport;
  • Platformă online pentru suport psihologic şi motivaţional;
  • Cursuri de formare abilităţi digitale – Animaţie 3 D şi Design Grafic;
  • Diplome certificate;
  • Follow-up în vederea monitorizării dezvoltării profesionale ulterioare;

Rezultatul principal al proiectului este dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare care să stimuleze accesul grupurilor țintă la dobândirea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creşerea stimei de sine, precum și oferirea unei noi perspective asupra interacțiunilor de învățare și rezolvare a problemelor.

Toate lucrurile menţionate mai sus (beneficiari, activităţi, rezultate) vor contribui la o parte din obiectivele Strategiei Europene pentru Tineret, cum ar fi :

Egalitate pentru toate genurile - Asigurarea accesului egal la educație formală și non-formală și a unei structuri a sistemului educațional ce se bazează pe abordări nediscriminatorii.

Societăţi incluzive - Informarea mai bună a tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, pentru a se asigura că aceștia sunt conștienți de spațiile, oportunitățile și experiențele pe care le au la dispoziție.

Crearea de oportunităţi pentru tinerii din mediul rural - Până în 2015, aproape o treime din populația UE trăia în zonele rurale, există diferențe predominante între mediul urban și mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Locuri de muncă de calitate pentru toţi - Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” este implementat în cadrul EEA and Norway grants Fund for youth employment împreună cu 7 parteneri din Bulgaria, Letonia, România, Italia şi Estonia.

Tinerii și viitorul muncii

Într-un comunicat de presă din Mai 2019 referitor la ”Tinerii și viitorul muncii: concluziile Consiliului”, Consiliul Europei a subliniat „ insecuritatea, lipsa protecției sociale și condițiile de muncă precare ca fiind principalele probleme cu care tinerii se confruntă pe piața actuală și viitoare a forței de muncă. Pentru abordarea acestor probleme, în concluzii sunt identificate o serie de măsuri: sisteme de securitate socială și de educație și de formare adaptabile și reactive, promovarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unei tranziții fără probleme de la școală la încadrarea în muncă și de la un loc de muncă la altul, precum și accesul egal la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Concluziile recunosc, de asemenea, faptul că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine dezvoltarea personală și creșterea către autonomie a tinerilor, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a participa în societate, contribuind astfel la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor.” (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”, îşi propune să ofere tinerilor vulnerabili oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea si pilotareaunuiun program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare aproblemelor.

Salvati Copiii –Iași împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria) – în calitate de aplicant și alți 6 parteneri din Italia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează proiectul“CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” finanțat Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 euro.

Afișați mai multe postări

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.