Tinerii și viitorul muncii

Într-un comunicat de presă din Mai 2019 referitor la ”Tinerii și viitorul muncii: concluziile Consiliului”, Consiliul Europei a subliniat „ insecuritatea, lipsa protecției sociale și condițiile de muncă precare ca fiind principalele probleme cu care tinerii se confruntă pe piața actuală și viitoare a forței de muncă. Pentru abordarea acestor probleme, în concluzii sunt identificate o serie de măsuri: sisteme de securitate socială și de educație și de formare adaptabile și reactive, promovarea învățării pe tot parcursul vieții, asigurarea unei tranziții fără probleme de la școală la încadrarea în muncă și de la un loc de muncă la altul, precum și accesul egal la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Concluziile recunosc, de asemenea, faptul că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine dezvoltarea personală și creșterea către autonomie a tinerilor, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a participa în societate, contribuind astfel la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor.” (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/)

Proiectul “CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”, îşi propune să ofere tinerilor vulnerabili oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora.

Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea si pilotareaunuiun program de formare pentru a stimula accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate în vederea ocupării unui loc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare aproblemelor.

Salvati Copiii –Iași împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria) – în calitate de aplicant și alți 6 parteneri din Italia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează proiectul“CODE – Competence Opportunities for Digital Employment” finanțat Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, în perioada Octombrie 2018 – August 2021. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 euro.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.