Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιοποίηση και Γραφιστική εργάζονται επάνω στα προσχέδια της τελικής τους εργασίας!

Η τελική εργασία, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ψηφιοποίησης και Γραφιστικής του CODE σχετίζεται με την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Αυτό είναι το βασικό θέμα, επάνω στο οποίο οι σπουδαστές εργάζονται και εξελίσσουν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπό την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτών της ΑΠΟΨΗ Α.Ε.  

Κατόπιν σχετικής έρευνας θα διαμορφώσουν μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design) και θα δημιουργήσουν διάφορες γραφιστικές εφαρμογές (αφίσα – έντυπο – ιστοσελίδα). Τα ενδιάμεσα προσχέδια και το τελικό project δουλεύονται με τα προγράμματα της Adobe. 

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D animation στην Ελλάδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους!

Καθώς τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος 3d Animation συνεχίζονται στην Ελλάδα, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τα προσχέδια για τα τελικά τους project και λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση από την εκπαιδεύτρια της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. όσον αφορά την σύνθεση και τους όγκους. 

Χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό στο λογισμικό Blender που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στον πιο γρήγορο και εύκολο τρισδιάστατο σχεδιασμό, αλλά στην δημιουργία διαφορετικών αποτελεσμάτων σχετικά με τα τελικά renders, μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Show more posts

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.