Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 3D animation στην Ελλάδα προχωράει με επιτυχία!

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του σεμιναρίου CODE "Εισαγωγή στον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό-3D Animation" στην Ελλάδα, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να διαμορφώνουν τα τρισδιάστατα μοντέλα τους με περισσότερη λεπτομέρεια και νέες τεχνικές χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό Blender.

Ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CODE στην Ελλάδα!

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ψηφιοποίηση και τη Γραφιστική και τον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό (3D animation) που προβλέπονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του CODE στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 36 Νέων 18 έως 29 ετών

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της Πανδημίας δεν επέτρεψαν την διοργάνωση των προγραμμάτων μέσω συμβατικής εκπαίδευσης στην τάξη. Ωστόσο, οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση εξασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν απρόσκοπτα στη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση που οργάνωσε για αυτούς η εταιρία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε. (www.apopsi.gr), η οποία αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του CODE στην Ελλάδα. 

Τα σεμινάρια θα έχουν συνολική διάρκεια 480 ωρών και κατά τη διάρκειά τους σε ό,τι αφορά τον Τρισδιάστατο Σχεδιασμό οι συμμετέχοντες θα κατακτήσουν τις βασικές γνώσεις και τις βασικές αρχές του 3D animation και θα μάθουν να συνθέτουν στον χώρο και να δημιουργούν 3D μοντέλα μέσω του λογισμικού Blender. 

Σε ό,τι αφορά την Ψηφιοποίηση και τη Γραφιστική, θεμελιώδης στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ένταξη των καταρτιζόμενων στον χώρο της Οπτικής Επικοινωνίας και η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση να εξελιχθούν στο περιβάλλον του. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν τις βασικές γνώσεις της οπτικής γλώσσας, τους κανόνες και το συντακτικό της και να ανακαλύψουν ό,τι μαγευτικό κρύβεται στην εικονογραφία που μόνο με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να αποκαλυφθεί. Θα μπορέσουν επίσης να διερευνήσουν τη σχέση μορφής και περιεχομένου, ενώ σε πιο πρακτικό επίπεδο το Desk Top Publishing με τα προγράμματα Photoshop, Illustrator και In Design θα τους δώσουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να κατανοήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το επάγγελμα του Γραφίστα.

Show more posts

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.