Labo darbu nedēļa 2019

Labo darbu nedēļa 2019” no 7. līdz 13. oktobrim

Katrā no mums mīt vēlme darīt otram labu, sniegt atbalstu un būt tam, kurš aktīvi iesaistās aktivitātēs, kas rūpējas, lai Latvija būtu vēl sakoptāka un zaļāka, lai tās cilvēki būtu saliedēti, atvērti došanas procesam un dzīvotu ar pozitīvām domām un sajūtām. Bērni un jaunieši ir tie, kuri „pārtaps par mums” pēc pavisam neilga laika. Šobrīd ir svarīgi viņiem mācīt un ar praktiskiem piemēriem rādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot finansiālu atalgojumu, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam.
“Labo darbu nedēļa” ir lielisks instruments, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē. Tieši tādēļ aicinām jūs būt aktīviem “Labo darbu nedēļas” atbalstītājiem, kas šogad notiks jau vienpadsmito gadu pēc kārtas!
Ja vēl nezināt, kas ir „Labo darbu nedēļa” – tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība tiek aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai jūsu brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots.
Ko jūs varat darīt ?
- doties uz dzīvnieku patversmi;
- apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza darbos, atnesot pirkumus no veikala vai aprunājoties pie tējas tases;
- sakopt vietējo apkārtni;
- dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi;
- veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī sirsnīgu “Paldies!”, un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu arī jums!

Lai padarītu labos darbus redzamākus, noteikti pastāstiet par saviem labajiem darbiem mums, ievietojot aprakstu un fotogrāfijas: www.labodarbunedela.palidzesim.lv., kā arī

iedvesmojiet citus, daloties ar tiem sociālajos tīklos!
#labodarbunedela @palidzesim.lv

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!


* Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.