Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” ir sākusi starptautisku projektu, lai uzlabotu sociālā riska grupas jauniešu zināšanas digitālajā kompetencē

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, kuras galvenā mērķgrupa ir sociālā riska grupas jaunieši, sadarbībā ar piecām valstīm ir sākusi starptautisku projektu, iesniedzot projektu un saņemot finansējumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, ko sniedz EEZ un Norvēģija granta veidā.

Šā gada 15.augustā organizācija “Palīdzēsim.lv” rīkoja preses konferenci, lai sabiedrību, potenciālos studentus un nozares speciālistus informētu par projektu, projekta gaitu un sasniedzamajiem rezultātiem.

Projekta vadītāja Laura Šteina un projekta komunikāciju menedžere Ilze Skuja informēja, ka galvenais projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot digitālo prasmju mācību programmu, lai jauniešiem, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finanšu ierobežojumu dēļ, sniegtu iespēju tās apgūt kursa veidā. Pateicoties uzņēmuma EuroLive Technologies līdzfinansējumam, ir iespēja īstenot projektu arī Latvijā. Sadarbībā ar EuroLive technologies papildus projekta pamatapmācībām, studentiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes,piemēram, apmeklēts uzņēmuma birojs, lai iepazītos ar darba vidi un gūtu motivāciju.

Projekts ilgs 3 gadus, kā laikā tiks aprīkotas mācību telpas digitālo kompetenču apguvei. Tiks radīta arī motivācijas un psiholoģiskās palīdzības platforma. Projekta galvenais rezultāts ir izstrādāta un ieviesta apmācību programma, kā mērķis ir palielināt mērķa grupas nodarbinātību, apgūstot specializētās kompetences, kā arī celt katra indivīda pašvērtējumu.

Preses konferencē piedalījās arī jomas speciālists -Ansis Šķibusts no uzņēmuma Cube.lv, lai klātesošos informētu par aktualitātēm nozarē, specifiskajām prasībām par darbinieku prasmēm un izaugsmes iespējām nozarē. Konferencē klātesošie jaunieši izrādīja interesi par dalību projektā un darba iespējām pēc apmācībām, uzdodot jautājumus un rosinot diskusiju.

Projekts "CODE - Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai" tiek īstenots saņemot atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā piešķirtā finansējuma Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros. Tas tiks īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem no piecām valstīm - Bulgārijas, Latvijas, Rumānijas, Itālijas un Igaunijas.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.