Jauniešu tikšanās


Mēs vienmēr par to, ka jādod makšķere nevis zivs

Tādēļ esam priecīgi par iespēju īstenot jauniešu atbalsta projektus, kas šobrīd iespējams pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.Ar jautrām iepazīšanās un ledus laušanas aktivitātēm, aizsākām projektu, kura mērķis ir īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām sociālās integrācijas veicināšanai, mazināt šķēršļus šo jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskā sabiedrībā, jo īpaši sasniedzot jauniešus, kas līdz šim nav bijuši aktīvi, radīt drošu un saprotamu vidi, tādējādi uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stabilitāti un piederības izjūtu. Īpašs prieks, ka latviešu jauniešu pulciņam pievienojās sešas ukraiņu jaunietes. Lai arī latviešu jauniešiem nenācās viegli lauzīt mēli krievu un angļu valodās , tomēr caur atraktīvām spēlēm atradām kopīgu valodu. Ukraiņu meitenes devās projām ar prieka un gandarījuma sajūtu par forši kopā pavadīto laiku un sajusto drauga plecu

Lielum lielais paldies mūsu draugiem Vairāk saules par gardajām picām!

Projekts tiek īstenots Latvijas Izglitibas Un Zinātnes Ministrija Jaunatnes lietas politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.