Vizīte Ervitex

Lai Project CODE studenti sajustu mācību procesa "augļus", apciemojām uzņēmumu Ervitex SIA / T-shirt Store by T-bode. Katrs topošais grafiskais dizainers uzklausīja komentārus par paša radītajiem dizainiem, piemeklēja atbilstošāko drukas tehniku un nu var lepni valkāt paša radīto apģērbu. Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātībai, kā arī ar Euro Live Technologies līdzatbalstu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.