CANVA apmācības

Apgūstot digitālās prasmes, atklājas aizvien jaunas iespējas radošām izpausmēm. Paldies Gints Jankovskis par dalīšanos vērtīgajās zināšanās un par virtuālo ekskursiju CANVA bezgalīgo iespēju līkločosProject CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.