Vājdzirdīgo bērnu talantu konkurss “Ko Tu proti?”

Latvijas vājdzirdīgo atbalsta asociācija “SADZIRDI.LV”, sadarbībā ar labdarības organizāciju „Palīdzēsim.lv” 4. augustā, Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” rīko vājdzirdīgo bērnu talantu konkursu “Ko Tu proti 2019?”.

Talantu konkursa mērķis ir bērnu arīpašām vajadzībām iekļaušanās sabiedrībā stimulēšana un iedrošināšana būt aktīviem un pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī sabiedrības informēšana par dzirdes jautājumiem. Bez dažādiem priekšnesumiem būs arī bērnu darbiņu izstāde. Konkurss šogad papildināts ar vecākiem noderīgām audiologopēda un psihologa lekcijām par dzirdes un runas attīstīšanas metodēm un praksi, bērnu pozitīvās motivēšanas sistēmām un uzvedības problēmu risināšanas jautājumiem, kā arī attīstošo spēļu demonstrāciju. Pasākuma atklāšanā piedalīsies viesmākslinieki, lai to padarītu krāšņāku un motivējošāku. Plānots, ka konkursā varēs baudīt 18 dažādus priekšnesumus: dzejas lasījumus, modernās un tautas dejas, dziesmas, ģitāras spēli, klavieru skaņdarbus un mākslas darbu izstādi.

Pasākumā plāno piedalīties ap 100 personu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Būs arī viesi no lielākās Vācijas kohleāroimplantu lietotāju nevalstiskās organizācijas.

Kā paskaidroja SADZIRDI.LV biedrības valdes priekšsēdētājs O.Slūtiņš, konkurss ir veids, kā nepiespiestā gaisotnē, ar pozitīvu motivāciju veicinātu īpašo bērnu talantus un to iekļaušanos sabiedrībā. Īpaša vērība pievērsta tam, lai šim pasākumam būtu ilgtspējīga ietekme, jo, kā zināms, jāveic liels darbs jau iepriekš gatavojoties konkursam. Katrs mazs solītis sekmē īpašā bērna spējas būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, pierādīt sevi, pārvarēt noslēgtību un norobežošanos no sabiedrības, kas šobrīd ir galvenā problēma. Konkursa mērķis nav sīva sacensība, kurā ir viens uzvarētājs un pārējie zaudētāji. Tas ir draudzības formāts, kur visi būs uzvarētāji un ļaus justies labi ikvienam. Pašiem mazākajiem apmeklētājiem jautru laika pavadīšanu ar attīstošām spēlēm nodrošinās Palīdzēsim.lv brīvprātīgie, konkursanti iegūs pieredzi un balviņas, vecāki – noderīgas zināšanas un pieredzes apmaiņu, bet skatītāji – emocionāli aizkustinošu pasākuma baudījumu. Ilgtermiņā tas sekmēs arī aktīvu sabiedrības locekļu veidošanos, kas nav norobežojušies no sabiedrības savā nelaimē un atkarīgi no pabalstiem un dāvanām. Pasākums arī ir lieliska iespēja vājdzirdīgām un citām personām arī īpašām vajadzībām un to ģimenēm satikties, apmainīties ar pieredzi, zināšanām, sasniegumiem un vienoties savstarpējam atbalstam.

Žūriju vadīs un jaunos māksliniekus iedrošinās TV personības Jana Duļevska un Valters Krauze, savukārt sirsnīgo pasākumu vadīs radio cilvēks un pasākumu vadītājs Aleksandrs Tuguševs. Kā īpašie viesi uzstāsies dziedātāja Liene Šomase un viņas audzēknes, kā arī jaunā dziedātāja Signija Taraņenko no grupas „Carnelian”.

Konkursa dalībnieki priecāsies, ja pasākumu apmeklēs arī masu mediju pārstāvji, tādējādi ļaujot uzzināt par šo konkursu plašākai sabiedrībai un iedrošinot citas organizācijas, kā arī līdzīgus bērnus un vecākus pievienoties.

“Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”.” Pasākumu palīdz organizēt labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.