Grafiskā dizaina kursi IIDesmit apņēmības pilni jaunieši gatavi mesties sešu mēnešu izaicinājumā, lai Project CODE ietvaros apgūtu grafiskā dizaina pamatus. Jau pirmajā tikšanās reizē Ādažu mākslas un mūzikas skola katrs no jauniešiem atklāj savu īpašo talantu - vēlreiz un vēlreiz apliecinot, ka Latvijā IR motivēti un mērķtiecīgi jaunieši. Novēlam izturību, nezūdošu interesi jaunajiem studentiem un paklausīgus, zinātkārus audzēkņus skolotājai Katrīnai. Šis ir jau trešais apmācību kurss, ko iespējams realizēt, saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansējumu Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un Euro Live Technologies līdzfinansējumu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.