CODE izlaidums

Šodien mums ir lieli svētki - jauno 3D un animācijas ekspertu izlaidums. Kopš oktobra jaunieši attālinātās mācību stundās apguva 3D un animācijas pamatus, bet nu iesoļo patstāvīgā dzīvē. Kā atzīst paši jaunieši - kādam šīs mācības ieviesušas pārliecību par profesijas izvēli, kādam palīdzējušas pašdisciplinēties, kādam pārvarēt ieilgušo pandēmijas laiku. Bet ieguvēji ir visi - gan zināšanas ieguvušie studenti, gan pieredzi guvušie projekta pasniedzēji, gan mēs - gandarītie projekta īstenotāji

PALDIES Katrīnai Sabulei un Mārtiņam Lindem par dalīšanos ar zināšanām un ieguldīto pacietību

 Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros un Euro Live Technologies līdzfinansējumu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.