Es meklēju kādu ceļu...

“Es meklēju kādu ceļu…” ar šiem Rimanta Ziedoņa dzejoļa vārdiem drāmas terapeite Anna Šteina motivācijas nodarbību ciklā jauniešiem palīdzēja rast atbildes uz jautājumiem: Ko vēlos sasniegt…? Kā sasniegt vēlamo…? Kādi iekšējie un ārējie resursi man palīdz ceļā uz mērķi…? Vai izmantojot savas stiprās un vājās puses, ārējos un iekšējos resursus ir iespēja atrast taisnāko un gludāko ceļu uz mērķi? Lepnums par jauniešiem, kuri spēj pieņemt un akceptēt sevi ceļā uz izaugsmi un jaunu zināšanu iegūšanu. Project CODE tiek īstenots saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības projekta 2017-1-414 CODE ietvaros.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.