3D un animācijas pamati

Turpinot realizēt projektu "CODE - Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai " (Project:CODE) , uzņēmīgi un apņēmības pilni jaunieši apgūst 3D un animācijas pamatus. Pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mācības notiek attālināti, bet projekta lieliskajai Ādažu Mākslas un mūzikas skola skolotājai
Katrīna Sabule tas ir nieks, jo pieredze jau gūta, nodrošinot nepārtrauktu mācību procesu Grafiskā dizaina kursā pavasarī / vasarā, kad spējām pārorientēties uz digitālo vidi. Prieks, ka studentu lokā ir arī jaunieši, kuri jau iepriekšējā apmācību kursā apguva Grafisko dizainu un turpina paplašināt savas zināšanas.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.