Preses relīze

Labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, kuras galvenā mērķgrupa ir sociālā riska grupas jaunieši, sadarbībā ar piecām valstīm īsteno starptautisku projektu, sniedzot jauniešiem iespēju apgūt grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatus.
Šā gada 23.septembrī organizācija “Palīdzēsim.lv” rīko tikšanos, lai informētu par projekta gaitu, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī pasniegtu sertifikātus studentiem, kuri veiksmīgi apguvuši pirmo apmācību kursu. Noslēguma pasākumā studenti prezentēs mācību procesā realizētos darbus un dalīsies pieredzē.
Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas nodarbinātības iespējas sociālā riska grupas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot digitālo prasmju mācību programmu, lai jaunieši, kuri nevar iegūt tehnoloģijas zināšanas finanšu ierobežojumu dēļ, varētu apgūt kursa veidā. Uzņēmuma
Euro Live Technologies līdzfinansējums palīdz īstenot projektu arī Latvijā.
Projekta pirmajā apmācību kursā no marta līdz augustam jaunieši apguva grafiskā dizaina pamatus, strādājot ar dažādām bezmaksas programmām, kā arī Adobe Illustrator un PhotoShop. Mācības bija plānotas Ādažu Mākslas un mūzikas skola , bet, pielāgojoties COVID-19 ierobežojumiem, mācību process veiksmīgi noritēja attālināti ZOOM platformā.
Projekta ietvaros jaunieši ne tikai apguva teoriju un to īstenoja, veidojot darbus, bet arī viesojās nozares uzņēmumos – Sia “Ervitex” ( T-shirt Store by T-bode), SIA “CUBE”, SIA “IKKV”, lai gūtu ieskatu, kur jauniegūtās zināšanas izmantot praksē, kā arī ieinteresētu jauniešus pilnveidot sevi veiksmīgai iesaistei darba tirgū.
Projekta galvenais rezultāts ir izstrādāta un ieviesta apmācību programma, kas piemērota studentiem bez priekšzināšanām grafiskā dizaina jomā.
Projekts Project CODE "CODE - Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai" tiek īstenots saņemot atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā piešķirtā finansējuma Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros. Tas tiek īstenots sadarbībā ar septiņiem partneriem no piecām valstīm - Bulgārijas, Latvijas, Rumānijas, Itālijas un Igaunijas.

Pasākuma norises vieta un laiks: 23.septembris plkst 17:00 Ādažu Mākslas un mūzikas skola.
Lai ievērotu valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus, lūgums pieteikumu par dalību sūtīt: laura.steina@palidzesim.lv

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.