Ciemošanās uzņēmumā Ervitex


Turpinot izglītoties grafiskā dizaina jomā, jaunieši sāk apgūt fotogrāfiju apstrādes iespējas. Lai radītās mākslinieciskās fantāzijas materializētos, devāmies ciemos uz uzņēmumu Ervitex.

Aizraujošajā ekskursijā pa plašajām ražošanas telpām, iepazināmies ar dažādajām audumu apdrukas tehnikām, uzklausījām profesionāļa ieteikumus drukas failu izstrādē un katrs tikām pie paša dizainēta krekla.

Project CODE tiek īstenots,saņemot atbalstu no Islandes,Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un EuroLiveTechnologies līdzatbalstu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.