Darbu pārtapšana reālos produktos


Projekta CODE ietvaros šodien devāmies uz lāzergriešanas ražotni realizēt apgūto teoriju taustāmos produktos- viens pēc otra tapa jauniešu grafikas dizainā veidotie auskari un atslēgu piekariņi, viešot gandarījumu par ieguldīto darbu un lepnumu par paveikto.

Projekts "CODE tiek īstenots, saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un Euro Live Technologies līdzatbalstu.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.