Ciemojamies uzņēmumā CUBE


Jau kopš marta Projekta “CODE” ietvaros 10 jaunieši apgūst grafiskā dizaina pamatus, bet kur apgūto izmantot, kam tas viss vajadzīgs??? To devāmies noskaidrot uz uzņēmumu CUBE. Vienmēr atsaucīgais uzņēmuma vadītājs Ansis Šķibusts jauniešus ievadīja IT pasaulē, stāstot par gadiem krāto pieredzi, vēlamajām rakstura īpašībām un zināšanām, lai sāktu karjeru šajā nozarē.

Projekts "CODE tiek īstenots, saņemot atbalstu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) Jauniešu nodarbinātības fonda ietvaros un Euro Live Technologies līdzatbalstu.


The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.