Apmācības


Neatlaidīgi un ar apbrīnojamu pacietību virzāmies uz priekšu, lai sasniegtu mērķi -iegūtu zināšanas un iemaņas, ko praktiski izmantot turpmākajās darba gaitās. Projekta CODE studenti katrā nodarbībā rada pa mākslas darbam, apgūstot grafiskā dizaina pamatus. Lepojamies ar ideju bagātajiem un radošajiem jauniešiem, kurus pacietīgi digitālajā mākslā ievada Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolotājas Katrīna un Sanda. Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.