Jauniešu klubiņa aktivitātes

Palīdzēsim.lv Jauniešu klubiņš otrā online tikšanās par sapņiem, cerībām un iedvesmas avotiem. ????‍♀️ Prieks, ka spītējot šī brīža ierobežojošajam dzīves ritmam, jaunieši joprojām spēj būt pozitīvi, radoši un mērķtiecīgi virzās uz sapņu realizēšanu. ????
Vēlmju kolāžās mazie un lielie sapņi – gardi našķi, ceļojumi, vasara, gada balvas cienīgs ķirbis vai sapnis par veterināra profesiju. Esam TIK dažādi ????
Paldies Ecommpay - Fintech Insights par līdzatbalstu pasākuma realizēšanā.

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.