Projekta gaita

Turpinām iesākto darbu ierastā ritmā, regulāri tiekoties online ar projektā CODE iesaistītajiem jauniešiem.
Uzņēmīgie jaunieši jau divas nedēļas apgūst Grafiskā dizaina pamatus, iepazīstot dažādu programmu iespējas, realizējot savas idejas un arvien gūstot jaunu pārliecību par savām spējām.
Paldies Ādažu Mākslas un mūzikas skola skolotājām Katrīnai un Sandai par spēju pielāgoties nestandarta situācijai, saglabājot degsmi un ieinteresētību apmācot jauniešus.

Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu.

Viss notiek un turpinās drošā vidē! #paliecmajas

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.