Pielāgojamies jaunajam

Pielāgojamies jaunajam .

Pirmā tikšanās ar Projektā CODE iesaistītajiem jauniešiem, skolotājām un mentoriem tiešsaistes platformā ZOOM.
Jauna un interesanta pieredze visiem. Protams, nekas neaizstāj tikšanos un grupas saliedēšanās pasākumus dzīvajā, bet .....dzīve ir dzīve, pieņemam jaunus izaicinājumus!
Projekts paredz Grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatu apgūšanai, ko realizēsim sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolu.

Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

Viss notiek un turpinās drošā vidē!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.