Attālinātās mācības

Spītējot situācijai pasaulē, aktīvi turpinām strādāt, lai jauniešiem sniegtu iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas. No Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes saņemta priecīga ziņa - Palīdzēsim.lv ir izsniegta licence Projekta CODE Grafiskā dizaina un 3D animācijas pamatu apgūšanai, ko realizēsim sadarbībā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolu.
Projekts CODE “Kompetences iespējas digitālajai nodarbinātībai” tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ( Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ) finansiālu atbalstu Jauniešu nodarbinātībai, kā arī Euro Live Technologies līdzatbalstu

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.