Improvizācija

Engures novada jauniešiem Jaunais gads aizsācies jestri.
Pasmieties par sevi un paskatīties uz sevi no malas - šovakar izaicinājumu bija gana daudz.
Spirgti smiekli un pozitīvas emocijas jaunā improvizatora Žeņas Grahoļska rosināti un vadīti.

https://www.facebook.com/Palidzesimlv/photos/pcb.2745646775481563/2745644925481748/?type=3&theater

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.