Ēnu diena

Ēnu diena arī šodien pie mums.

Kultūras vidusskolas 4.b klases jauniešu projektu nedēļas uzdevums - izzināt dažādas labdarības jomas un iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Jaunieši aktīvi klausītāji un gatavi darboties. Malači!

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The sole responsibility for the content of this website lies with the Human Resources Development Agency and under no circumstances can be assumed that it reflects the official opinion of the Fund Operator or the Donors.